Personen van wie de werkzaamheden niet onder de Artiestenregeling vallen (zoals bijvoorbeeld licht- en geluidstechnici, cameramensen, dirigenten, acteurs die meewerken aan een fotoshoot, het deelnemen in een panel of forum, of het geven van workshops e.d) kunnen hun werkzaamheden ook door Stichting Raakvlak laten verlonen.

Onze werkwijze

Wanneer de werkzaamheden vallen niet vallen onder de Artiestenregeling, vul dan het inschrijfformulier Witte Tabelverloning volledig in, onderteken het formulier en stuur het tezamen met een kopie van een geldig Identiteitsbewijs in een envelop per reguliere post aan ons op.

Dit is eenmalig, dus als je al ingeschreven bent ga je verder naar het opdrachtformulier Witte Tabelverloningen.

In dit formulier worden gegevens gevraagd die wij nodig hebben voor een correcte facturatie en verloning. Zorg daarom dat u de volgende gegevens bij de hand hebt om het opdrachtformulier in te vullen:

 

·          correcte naam & volledig adres aan wie de factuur wordt gezonden (= de Opdrachtgever/inlener)

 

·          naam productie

 

·          de datum van de werkzaamheden

 

·          de financiële afspraken (uitkoop, bruto/netto, voor wiens rekening de administratiekosten komen etc)

 

·          van iedere uitvoerder (=opdrachtnemer) de volgende gegevens:

- naam (zoals vermeld op ID bewijs)
- adres
- woonplaats
- BSN (sofinummer)

 

Als het formulier volledig is ingevuld en verzonden, dan ontvangt de inzender van het formulier per email een kopie van de opdracht die aan ons is gezonden. Hiervoor is het uiteraard van belang dat een correct emailadres is ingevuld. Wanneer u geen kopie van de opdracht ontvangt en wel een correct emailadres heeft ingevuld, dan is het verstandig om contact met ons op te nemen om na te vragen of wij uw opdracht hebben ontvangen.

 

Zodra we de opdrachtformulieren hebben ontvangen worden deze gecontroleerd op eventuele omissies of niet-logische gegevens. Indien er iets niet duidelijk is zullen wij contact met u opnemen om een en ander af te stemmen.

 

Vervolgens wordt er een factuur conform de opdracht opgemaakt en aan de opdrachtgever gezonden.

 

Onze betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum, zodra deze termijn aanzienlijk wordt overschreden sturen wij een schriftelijke betalingsherinnering naar de opdrachtgever. 
In de tussentijd kan het nooit kwaad om zelf contact op te nemen met uw opdrachtgever om te informeren naar de reden waarom de factuur tot op dat moment niet is betaald.

 

Zodra wij het geld hebben ontvangen worden nog diverse controles uitgevoerd en worden de netto bedragen uitgerekend en in een betalingsbatch klaargezet om uitbetaald te worden. Hier zijn meestal enkele dagen mee gemoeid, maar wij garanderen dat de uitbetaling binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling van onze factuur plaatsvindt.

 

U ontvangt van ons geen betalingsspecificatie, tenzij u verloond wordt op basis van de week- of maandtabellen. Wel kunt u door in te loggen op het persoonlijke deel van deze website een overzicht zien van de voor u verloonde bedragen. Uiteraard ontvangt iedereen die door ons is verloond hiervan een jaaropgave.

Indien u tussentijdse loonspecificatie nodig heeft voor bijvoorbeeld een WW-aanvraag, dan verzoeken wij u hierover contact met ons op te nemen.