De artiest is zelfstandig ondernemer als hij voldoet aan de criteria voor ondernemerschap welke door de belastingdienst zijn vastgesteld:

Uitgangspunten belastingdienst :

  • er wordt veel tijd in de onderneming gestoken
  • er is sprake van ondernemersrisico (aansprakelijkheid, geïnvesteerd vermogen, personeel, enz.)
  • uitstraling naar buiten toe (reclame, website, eigen briefpapier, visitekaartjes)
  • er is sprake van (uitzicht op) winst.
  • de onderneming is in hoge mate zelfstandig
  • de hoogte van de omzet
  • een groot aantal verschillende klanten (en een onafhankelijke onderlinge verhouding).