verloningsservice voor de culturele sector

algemene vragen

Als het antwoord op je vraag hier niet bij staat, neem dan contact met ons op.

Welke bedragen gebruik ik in de rekenhulp?

bruto-bruto (meest gebruikelijke):
Jij betaalt alle lasten uit je gage/honorarium, dus:

  • loonbelasting
  • werknemerslasten
  • werkgeverslasten 

Alleen als je daarover afspraken hebt gemaakt met je opdrachtgever kun je de onderstaande bedragen gebruiken. Je factuurbedrag wordt dan hoger dan je gage.

bruto
Jij betaalt uit je gage/honorarium:

  • loonbelasting
  • werknemerslasten

Je opdrachtgever betaalt bovenop de gage/het honorarium:

  • werkgeverslasten 

netto
De opdrachtgever betaalt bovenop de gage/het honorarium:

  • Loonbelasting
  • Werknemerslasten
  • Werkgeverslasten

De factuur wordt dan ongeveer twee keer zo hoog.

Hoe lever ik gegevens bij Raakvlak aan? 

Inschrijfformulieren en gageverklaringen stuur je  per post aan ons. Identiteitsbewijzen kunnen worden gemaild.

Opdrachten mag je op veel manieren aan ons doorgeven: post, fax, email of postduif. Onze voorkeur gaat wel uit naar het formulier via de website. Telefonische opdrachten worden niet geaccepteerd.  

Wanneer stuur ik een inschrijfformulier aan Stichting Raakvlak? 

Om een onnodige paperwinkel te vermijden werken wij met een eenmalig inschrijfformulier dat vervolgens op vrijwel elke verloning van toepassing is.
Wel moet je bij elke ingrijpende verandering (adres, gebruik loonheffingskorting enz.) een nieuw inschrijfformulier invullen. Dat moet dan wel met de gewone post aan ons gestuurd worden.

Heb ik een optreedcontract nodig?

Het is niet verplicht, maar wel aan te raden. Op onze site vind je een voorbeeldcontract dat je kunt gebruiken.

Wanneer wordt ik door Raakvlak uitbetaald? 

Als we alle benodigde stukken voor onze administratie compleet hebben, betalen we je - uiterlijk binnen vijf werkdagen na betaling van de factuur - uit op je rekening.
Of je factuur betaald is, zie je op je inlogpagina op onze website

Ik ben een zelfstandige. Kan ik dan ook via Raakvlak worden uitbetaald?

Ja, dat kan. De belangrijkste informatie vind je hier.

Krijg ik een salarisstrook?

Nee, uit milieu- en kostenoogpunt sturen we geen papieren loonstroken meer. Je kunt inloggen op onze website en alle loonberekeningen in PDF downloaden, versturen of printen. Bijvoorbeeld voor het UWV of de Belastingdienst.

Draagt Raakvlak ZVW-premie namens mij af?

Bij verloningen op basis van de Artiestentabel wordt geen ZVW-premie afgedragen. Je rekent deze zelf af bij je aangifte Inkomstenbelasting. Bij verloningen op basis van de Gelijkgesteldenregeling dragen we wel ZVW-premie af.

Waarom moet ik een gageverklaring invullen?

Je gebruikt een gageverklaring om gebruik te maken van de Kleine VergoedingsRegeling (KVR). Als je bij je inschrijving hebt aangegeven dat je gebruik wil maken van de KVR is een aparte gageverklaring niet meer nodig.
Als je toch een gageverklaring moet invullen, kun je die hier downloaden.

Welk btw-percentage wordt er gehanteerd bij verloningen?

Voor optredens van uitvoerend kunstenaars geldt het lage btw-tarief van 6%. Dit btw-tarief hanteren wij ook als op de factuur andere kosten bovenop de gage in rekening worden gebracht. Zoals: reiskosten, inhuur van geluidsapparatuur, bemiddelingskosten, maar ook onze administratiekosten. 
Voor verloningen via de Gelijkgesteldenregeling geldt een btw-percentage van 21%

Als ik ziek ben, wordt ik dan door Raakvlak doorbetaald?

Nee, als je verloond wordt op basis van de Artiestenregeling of op basis van de Gelijkgesteldenregeling gelden de vangnet-bepalingen in de Ziektewet. Doorbetaling van je gage vindt in dat geval plaats door het UWV, waarbij je er rekening mee moet houden dat het UWV de eerste 2 ziektedagen niet betaalt en daarna wordt 70% betaald.
Het UWV toetst bij loondoorbetaling bij ziekte streng op het wel of niet van toepassing zijn van een arbeidsovereenkomst. Wanneer je via de Gelijkgesteldenregeling verloond wordt, biedt Raakvlak geen garantie dat je bij ziekte doorbetaald wordt. Bij Payroll loop je dat risico niet omdat je onder Fase A van de uitzend-cao valt.

Je moet je ziekmelden bij Raakvlak op de eerste dag van ziekte via telefoonnummer 010-4141535. Wij melden het aan het UWV.