verloningsservice voor de culturele sector

Opgaveformulier / Uitzendovereenkomst Fase A

inhoud wissen
Betreft:   
Achternaam Tussenvoegsel
Voorletter(s) Roepnaam
Straat nr toev
Postcode Plaats
Land
Telefoon vast Mobiel
Email adres
Geboortedatum Geslacht
BSN/Sofinummer
Nationaliteit
Identiteitsbewijs
ID-bewijsnummer Land van afgifte
ID geldig tot
IBAN Ten name van

Loonheffingskorting toepassen?
De loonheffingskorting is een korting op de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Raakvlak past de heffingskortingen die voor u gelden niet automatisch toe. De loonheffingskorting mag maar door ├ę├ęn werkgever of uitkeringsinstantie tegelijk worden toegepast. Kruis ÔÇśjaÔÇÖ aan als u wilt dat Raakvlak de loonheffingskorting toepast. Als er een wijziging is, moet u ons schriftelijk verzoeken met deze wijziging rekening te houden. U dient dit te doen door een nieuw Inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen.

LH-korting toepassen vanaf Toelichting

Bewaar deze gegevens als een cookie op de eigen pc om deze, bij een volgende inschrijving of wijziging van een inschrijving, opnieuw te kunnen gebruiken.

Dit formulier dient tevens als PDF geprint, ondertekend en opgestuurd te worden. Deze PDF wordt meegestuurd met een kopie van dit formulier naar het opgegeven email-adres.