verloningsservice voor de culturele sector

inkoopvoorwaarden zelfstandigen

Artiesten

Je factureert de afgesproken gage (eventueel verminderd met € 7,50 per optreden) en berekent over dit bedrag 6% BTW.

Eenzijdige verklaring

Als je geen gebruik maakt van verloning volgens de artiestenregeling (o.a. als je in het verleden gebruik maakte van de VAR WUO) hoef je geen modelovereenkomst te maken, maar kun je volstaan met één van de volgende teksten, op je factuur of in de begeleidende mail bij je factuur. Neem contact met ons op als je geen artiest bent.

Individuele artiest
Met het in deze factuur vermelde optreden ontstaat geen dienstbetrekking, waardoor echter wel de artiestenregeling van art. 5a Wet LB en art. 4 Besluit van 24 december 1986 (sociale verzekeringen) van toepassing zou zijn. Ik kies er – als artiest - voor om géén gebruik te maken van de artiestenregeling. Dus er wordt voor mij geen loonheffing afgedragen en ik ben niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Hiermee wordt voldaan aan art. 3bis UB LB en art. 4, lid 2 Besluit 24 december 1986. Als gevolg van deze keuze mag de gage bruto aan mij uitbetaald worden door de Stichting Raakvlak.
 
Gezelschap
Met het in deze factuur vermelde optreden ontstaat geen dienstbetrekking, waardoor echter wel de artiestenregeling van art. 5a Wet LB en art. 4 Besluit van 24 december 1986 (sociale verzekeringen) van toepassing zou zijn. Wij kiezen er – als artiestengezelschap - voor om géén gebruik te maken van de artiestenregeling. Dus er wordt voor ons geen loonheffing afgedragen en wij zijn niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Deze keuze geldt voor alle leden van het gezelschap. Hiermee wordt voldaan aan art. 3bis UB LB en art. 4, lid 2 Besluit 24 december 1986. Als gevolg van deze keuze mag de gage bruto aan ons uitbetaald worden door Stichting Raakvlak.

Factuur
Je moet in ieder geval het volgende op je factuur vermelden:
 • Factuurdatum
 • Uniek factuurnummer
 • btw-identificatienummer
 • Inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel
 • Naam en het adres van je bedrijf (geen postbusnummer!)
 • Naam en het adres van Stichting Raakvlak
 • Plaats en datum van het optreden
 • Naam van de uitvoerend artiest 
 • Gage exclusief btw
 • Het te betalen bedrag aan btw; vermeld ook het btw-percentage!
 • Zakelijke IBAN
 • Zijn je diensten niet btw belast? Neem dan op de factuur een zin op, waaruit blijkt waarom er geen btw verschuldigd is.