Hoe wordt een uitkoopsom berekend?

Globaal zijn er twee mogelijkheden: het gemakkelijkste is wanneer er met de opdrachtgever een totaalbedrag wordt afgesproken.

Van belang hierbij is dan uiteraard wel om te weten of dit bedrag exclusief of inclusief BTW is.
Als er een totaal bedrag wordt afgesproken, berekenen wij van hieruit de netto gage.

De andere mogelijkheid is wanneer er een netto gage is afgesproken.
Wij berekenen dan de totale uitkoopsom aan de hand van die netto gages.

De onderstaande voorbeelden zijn berekend aan de hand van de tabel van 2009. Voor berekeningen op basis van de cijfers van 2008 kun je gebruik maken van de Raakvlak Rekenhulp . Wees er wel op bedacht dat de bedragen een schatting zijn, aangezien we rekening moeten houden met het VCR .

 

Voorbeeld 1

Een band van 4 personen die zich regelmatig door Stichting Raakvlak laten verlonen komen met een opdrachtgever een uitkoopsom overeen van € 1500 exclusief BTW. De opdrachtgever krijgt dan de volgende factuur:

  Uitkoopsom
BTW 6%

Totaal bedrag

1.500,00
    90,00
_________
1.590,00

De berekening van de netto gage verloopt dan als volgt:

  Uitkoopsom
Administratiekosten

Te verlonen bedrag
Is per persoon bruto


Netto gage per persoon


Totale netto gage band
1.500,00
    30,00
_________
1.470,00
         :4
_________
   367,50
   225,04     
    x4
_________
   900,16

Voorbeeld 2

Een gitarist heeft een studioklus gedaan en geeft een netto gage bedongen van € 250,00. De berekening van de uitkoopsom is dan als volgt:

  Netto gage
Totale loonkosten
Administratiekosten

Totale uitkoopsom
BTW 6%

Totaalbedrag

    250,00
    404,75
      12,50
_________
    417,25
      25,04
_________
    442,29