Tarieven 
Stichting Raakvlak stelt zich ten doel om tegen een zo voordelig mogelijk tarief een zo compleet mogelijke verloningsservice te bieden. Wij zijn er daarom trots op dat onze tarieven sinds 2002 niet zijn gewijzigd, ondanks de stijging van veel kosten.

 

Aantal personen
1
1
2
>2
>2
Aantal dagen
1
>1
>1
1
>1
Administratiekosten per factuur
€ 12,50
€ 7,50 per dag
€ 7,50 p.p.p.d
€ 7,50 p.p.
€ 7.50 p.p.p.d.

Dienstverlening

In dit tarief is de volgende dienstverlening/leveringen begrepen:

- facturatie aan de Afnemer;

- het (indien nodig) schriftelijk aanmanen van de Afnemer indien de betalingstermijn zoals van een factuur met meer dan 14 dagen is overschreden. Raakvlak zal maximaal drie schriftelijke (e-mail of fax of brief) aanmaningen versturen;

- indien het nodig blijkt zal Raakvlak na voorafgaand overleg en voor rekening van de Uitvoerder de vordering ter incasso aanbieden aan een door Raakvlak aangewezen incasso- of deurwaarderskantoor;

- na betaling van het volledige factuurbedrag door de Afnemer en indien voldaan is aan de identificatieverplichtingen door de Uitvoerder zal Raakvlak zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vijf werkdagen overgaan tot het overmaken van het honorarium/gage/vergoeding van de Uitvoerder, onder inhouding van de vergoeding voor Raakvlak (zie bovengenoemd tarief) alsmede onder inhouding en afdracht van de wettelijk verplicht loonheffingen en premies werknemersverzekeringen;

- het verstrekken van gegevens aan Belastingdienst en UWV;

- het binnen 2 maanden na het einde van het kalenderjaar waarin de Uitvoerder een betaling van RAAKVLAK heeft ontvangen verstrekken van een jaaropgave met specificatie aan de Uitvoerder.