Inschrijfformulier

Alle velden zijn verplicht

 
Betreft  
 
Achternaam  
Tussenvoegsel  
Voorletter(s)  
Roepnaam  
Straat nr toev  
PC Plaats  
Land  
Telefoon vast  
Telefoon mobiel  
Email adres  
Geboortedatum  
Geslacht  
BSN/Sofinummer  
Nationaliteit  Geldig verblijfsdocument meesturen
Rek.nr. IBAN  
ten name van  
Beroep / werkzaamheden of vul zelf in Toelichting 1

Naast bovenstaande gegevens moeten ook gegevens m.b.t. KVR worden ingevuld:

Artiest heeft kennis genomen van de gevolgen van het gebruik van de KVR en geeft hierbij :
toestemming om de KVR toe te passen bij alle verloningen voor het maximale bedrag (EUR 163.00 in 2014)
toestemming om per optreden apart de KVR toe te passen. Artiest zal per optreden aangeven voor welk bedrag gebruik gemaakt wordt van de KVR
geen toestemming voor het toepassen van de KVR
Loonheffingskorting toepassen?
De loonheffingskorting is een korting op de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Raakvlak past de heffingskortingen, die voor u gelden niet automatisch toe. De loonheffingskorting mag maar door ÚÚn werkgever of uitkeringsinstantie tegelijk worden toegepast. Kruis Ĺjaĺ aan als u wilt dat Raakvlak de loonheffingskorting toepast. Als er een wijziging is, moet u ons schrif telijk verzoeken met deze wijziging rekening te houden. U dient dit te doen door een nieuw Inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen.
LH-korting toepassen vanaf Toelichting 2
Bewaar deze gegevens als een cookie op de eigen pc om deze, bij een volgende inschrijving of wijziging van een inschrijving, opnieuw te kunnen gebruiken.

Dit formulier dient tevens als PDF geprint, ondertekend en opgestuurd te worden. Deze PDF wordt meegestuurd met een kopie van dit formulier naar het opgegeven email-adres.
Op het PDF-formulier vindt u welk ID-bewijs nog meegestuurd moet worden met het ingevulde formulier.