Nieuws |    

Welkom op de website van Stichting Raakvlak

Nieuws van Raakvlak


12 oktober 2020

Door werkzaamheden aan het elektriciteitsnet, zijn we op woensdag 14 oktober niet - of verminderd - bereikbaar

13 augustus 2020

Door een technische storing kunnen de PDF's van de salarisberekeningen niet opgehaald worden. Je kunt ze bij ons opvragen - liefst per mail: info @ raakvlak.nl

Maart 2020

Vanwege de coronacrisis werken wij vanuit huis met een aangepast rooster. Wij blijven bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9.00-17.00u. Door de aangepaste bezetting kan het voorkomen dat de verwerking van opdrachten, betalingen en e-mails iets langer duurt dan je van ons gewend bent. We vragen hiervoor je begrip. Voor vragen geven we de voorkeur aan een e-mail naar info@raakvlak.nl.

HEB JE EEN WW-UITKERING AANGEVRAAGD BIJ HET UWV?

En verwacht je nog betalingen voor werkzaamheden die zijn uitgevoerd voordat je je uitkering aanvroeg?
Neem dan contact met ons op, dan kunnen we samen kijken wat voor jou de gunstigste manier van uitbetalen is.

CORONAVIRUS

Update 11 juni 2020

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)


Word je verloond door Raakvlak en heb je bij het begin van de coronacrisis een WW uitkering aangevraagd en is de aanvraag afgewezen (bijvoorbeeld door onvoldoende arbeidsverleden)? En kon je ook geen gebruik maar van de TOZO regeling (bijvoorbeeld omdat je niet bij de Kamer van Koophandel bent ingeschreven)?
Wellicht kun je dan voor de maanden maart, april en mei 2020 gebruik maken van een nieuwe steunregeling: de TOFA (Tijdelijke Overbruggingsregeling Flexibele Arbeidskrachten).
Informatie over de voorwaarden waaronder je gebruik kunt maken van deze regeling kun je vinden op de website van het UWV: https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/tofa

Aanvragen kan vanaf 22 juni 2020.

Update 18 maart 2020

Naar aanleiding van de op 17 maart aangekondigde maatregelen kunnen wij op dit moment het volgende melden:
Voor mensen die via Raakvlak Payroll BV verloond worden, zal de regeling voor werktijdverkorting (WTV) vervangen worden door het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Details over deze regeling zijn op dit moment nog niet beschikbaar en wij kunnen daarover dus nog geen informatie verstrekken, behalve dan dat is aangekondigd dat de NOW in tegenstelling tot de WTV ook gaat gelden voor oproepkrachten.
Wij hadden voor een aantal mensen aan een aanvraag ingediend voor WTV. De overheid heeft aangegeven dat deze aanvragen automatisch worden omgezet naar een NOW aanvraag. Meer informatie volgt zodra deze beschikbaar komt.
Kijk hier voor informatie van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel


Voor mensen die verloond worden via Stichting Raakvlak en Stichting Raakvlak Maatwerk (Artiestenregeling of Gelijkgesteldenregeling) blijft ons advies vooralsnog ongewijzigd: vraag een WW uitkering aan. Zie hieronder bij punt 1.

Wat moet je doen als door de overheidsmaatregelen opdrachten wegvallen?

Wanneer dat het geval is en je kunt met je opdrachtgever niet tot een oplossing komen om de opdracht alsnog door te laten gaan dan zijn er de volgende mogelijkheden:

1. Wanneer je verloond wordt door Stichting Raakvlak of Stichting Raakvlak via de Artiestenregeling of via de Gelijkgesteldenregeling en wij dragen daarbij premies voor de werknemersverzekeringen voor je af, kun je bij het UWV een WW-uitkering aanvragen.
Of wij premies voor je afdragen kun je zien aan je loonafrekening die je op onze site kunt vinden. In de regel zullen wij premies afdragen, tenzij je een bruto betaling (IB47) ontvangt, óf wanneer en voor zover je via de Kleine Vergoedingsregeling (KVR) wordt uitbetaald.

Het aanvragen van een WW-uitkering moet via de site werk.nl van het UWV: https://www.werk.nl/werkzoekenden/uitkering-aanvragen/ww.

Je hebt voor de aanvraag een DigiD nodig.

2. Wanneer je verloond wordt via Raakvlak Payroll BV, dan hangt het ervan af of je een contract hebt voor vaste uren, of dat je een oproepcontract hebt (dat wil zeggen dat je geen vaste uren per week werkt).

a. Vaste uren: wij moeten dan een vergunning voor werktijdverkorting (WTV) voor je aanvragen. Met deze vergunning kunnen wij vervolgens een WW uitkering aanvragen voor de uren die je minder gaat werken. Voor de uren die je minder gaat werken krijg je 70% doorbetaald. Meld je voor een WTV aanvraag of via je opdrachtgever of direct bij Raakvlak aan. Dit kan via payroll@raakvlak.nl. Wij zullen de aanvraag in overleg met de opdrachtgever indienen.

b. Oproepcontracten: je moet zelf een WW-uitkering aanvragen zoals hierboven omschreven.

In beide gevallen moet je wel gewoon je werkbriefje/verloningsopdracht invullen voor de uren die je nog wel gewerkt hebt.

Vragen kun je je richten aan info@raakvlak.nl

Rotterdam, 16 maart 2020

Gevolgen van de inwerktreding van de Wet Arbeidsmarkt In Balans (WAB) op 1 januari 2020

Op 1 januari treedt de WAB in werking. Voor de meeste van onze klanten (die verloond worden volgens de artiestenregeling en de gelijkgesteldenregeling - op basis van overeenkomst van opdracht zonder werkgeversgezag) zijn de gevolgen beperkt. Voor klanten die verloond worden door Raakvlak Payroll BV, zijn de gevolgen ingrijpender.

Een uiteenzetting van de gevolgen vind je hier

wijziging inlogprocedure

De inlogprocedure is aangepast. Er zijn nieuwe wachtwoorden uitgegeven en je logt nu in met je - bij ons bekende e-mailadres - en je nieuwe wachtwoord. Dit kun je opvragen via deze link.

24 mei 2018

Onze privacyverklaring vind je hier

Wat wij doen..

Stichting Raakvlak verzorgt de verloningsservice voor artiesten en de opdrachtgevers van artiesten. [lees meer] Ons doel is tegen zo laag mogelijke kosten zo veel mogelijk service aan te bieden. Stichting Raakvlak bestaat sinds 1998 en we hebben sindsdien het aantal mensen dat door ons verloond wordt zien groeien van enkele tientallen tot vele duizenden. Ook verzorgen wij verloningen voor andere werkzaamheden die in de culturele sector plaatsvinden, maar die niet onder de Artiestenregeling vallen, zoals bijvoorbeeld crewleden bij filmproducties. Tevens bieden wij artiesten die als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn de mogelijkheid gebruik te maken van onze factureringsservice [lees meer]

Bent u geen artiest, maar heeft u voor werkzaamheden in de culturele sector een of meerdere opdrachtovereenkomsten gesloten met opdrachtgevers, dan kunnen wij u verlonen op basis van de Gelijkgesteldenregeling. Op het honorarium worden dan inhoudingen gedaan voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen. Meer informatie hierover vindt u hier.

Voor verdere vragen staan wij u graag persoonlijk te woord, u kunt ons altijd mailen of op werkdagen tussen 9.00 en 17.00uur telefonisch contact met ons opnemen.

Waarom verlonen?

De opdrachtgever van een artiest moet over de gage van de artiest loonbelasting (en meestal ook premies werknemersverzekeringen) afdragen.
Deze verplichting bestaat niet in een beperkt aantal situaties, namelijk wanneer de artiest in het bezit is van een Verklaring Arbeids Relatie danwel wanneer het optreden uitsluitend plaats vindt in het kader van de persoonlijke aangelegenheden van de opdrachtgever (bijvoorbeeld een bruiloft). Naast een aantal specifieke zaken voor artiesten gelden voor de opdrachtgevers van artiesten derhalve de gewone verplichtingen die iedere werkgever op zich neemt bij het in dienst nemen van werknemers. Dit betekent onder andere: het aanleggen van een salarisadministratie, het controleren van de identiteit van de artiest, aan- en afmelden van de artiest bij de UWV en/of Belastingdienst en het verstrekken van een jaaropgave. Dezelfde regels die de verplichtingen van de opdrachtgever van een artiest vastleggen, bepalen dat de opdrachtgever niet als inhoudingsplichtige wordt aangemerkt indien een derde die in het bezit is van een inhoudingsplichtigenverklaring artiesten de verplichtingen van de opdrachtgever overneemt.
Stichting Raakvlak heeft een dergelijke inhoudingsplichtenverklaring en kan dus als aangewezen inhoudingsplichtige de verplichting inzake de heffing van belastingen en premies overnemen van de opdrachtgever.

Voordelen voor de opdrachtgever

  • geen rompslomp om een salarisadministratie aan te leggen, geen aan- en afmelden van de artiest bij de UWV en/of Belastingdienst en geen verstrekken van een jaaropgave. kortom: geen administratief gedoe: In plaats daarvan ontvangt deze een factuur van Stichting Raakvlak, samen met een kopie van de inhoudingsplichtigenverklaring.


Voordelen voor de artiest

  • de artiest ontvangt een netto gage: hij of zij hoeft (meestal) geen geld te reserveren om aan het eind van het jaar inkomstenbelasting te betalen, dit in tegenstelling tot de artiesten die in het bezit zijn van een VAR . Uiteraard ontvangt de artiest aan het einde van het jaar een jaaropgave met daarbij een uitgebreide specificatie.
  • overzichtelijkheid omdat de loonbetalingen via 1 bureau verlopen;
  • eventuele aanspraken op werknemersverzekeringen (WW, WAO, Ziektewet) worden zoveel mogelijk via 1 werkgever opgebouwd;
  • naar de opdrachtgever heeft het een professionele uitstraling: doordat de artiest een factuur kan laten sturen, wordt de opdrachtgever gevrijwaard van de verplichting om de gage te verlonen. Het wordt daardoor voor een opdrachtgever aantrekkelijker om een artiest in te huren.


Wie kunnen gebruik maken van de verloningsservice?
Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers kunnen van onze service gebruik maken zolang de werkzaamheden binnen de culturele sector vallen.