Nieuws |    

Welkom op de website van Stichting Raakvlak

Raakvlak niet/slecht bereikbaar

Door werkzaamheden aan het electriciteitsnet zijn wij op 20 juni 2018 slecht of niet bereikbaar. Excuses voor het ongemak.


Nieuws van Raakvlak

24-5-2018
Onze privacyverklaring vind je hier

Payrolling

Sinds kort biedt Raakvlak een nieuwe dienst aan: payrolling. Hierbij wordt verloond op basis van de cao voor uitzendkrachten. Kijk hier voor meer informatie.

 

Nieuwe website

Wij zijn op dit moment hard bezig om een nieuwe website te bouwen. Binnenkort zal het resultaat te zien zijn.

Wat wij doen..

Stichting Raakvlak verzorgt de verloningsservice voor artiesten en de opdrachtgevers van artiesten. [lees meer] Ons doel is tegen zo laag mogelijke kosten zo veel mogelijk service aan te bieden. Stichting Raakvlak bestaat sinds 1998 en we hebben sindsdien het aantal mensen dat door ons verloond wordt zien groeien van enkele tientallen tot vele duizenden. Ook verzorgen wij verloningen voor andere werkzaamheden die in de culturele sector plaatsvinden, maar die niet onder de Artiestenregeling vallen, zoals bijvoorbeeld crewleden bij filmproducties. Tevens bieden wij artiesten die als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn de mogelijkheid gebruik te maken van onze factureringsservice [lees meer]

Bent u geen artiest, maar heeft u voor werkzaamheden in de culturele sector één of meerdere opdrachtovereenkomsten gesloten met opdrachtgevers, dan kunnen wij u verlonen op basis van de Gelijkgesteldenregeling. Op het honorarium worden dan inhoudingen gedaan voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen. Meer informatie hierover vindt u hier.

Voor verdere vragen staan wij u graag persoonlijk te woord, u kunt ons altijd mailen of op werkdagen tussen 9.00 en 17.00uur telefonisch contact met ons opnemen.

Waarom verlonen?

De opdrachtgever van een artiest moet over de gage van de artiest loonbelasting (en meestal ook premies werknemersverzekeringen) afdragen.
Deze verplichting bestaat niet in een beperkt aantal situaties, namelijk wanneer de artiest in het bezit is van een Verklaring Arbeids Relatie danwel wanneer het optreden uitsluitend plaats vindt in het kader van de persoonlijke aangelegenheden van de opdrachtgever (bijvoorbeeld een bruiloft). Naast een aantal specifieke zaken voor artiesten gelden voor de opdrachtgevers van artiesten derhalve de gewone verplichtingen die iedere werkgever op zich neemt bij het in dienst nemen van werknemers. Dit betekent onder andere: het aanleggen van een salarisadministratie, het controleren van de identiteit van de artiest, aan- en afmelden van de artiest bij de UWV en/of Belastingdienst en het verstrekken van een jaaropgave. Dezelfde regels die de verplichtingen van de opdrachtgever van een artiest vastleggen, bepalen dat de opdrachtgever niet als inhoudingsplichtige wordt aangemerkt indien een derde die in het bezit is van een ‘inhoudingsplichtigenverklaring artiesten’ de verplichtingen van de opdrachtgever overneemt.
Stichting Raakvlak heeft een dergelijke inhoudingsplichtenverklaring en kan dus als aangewezen inhoudingsplichtige de verplichting inzake de heffing van belastingen en premies overnemen van de opdrachtgever.

Voordelen voor de opdrachtgever

- geen rompslomp om een salarisadministratie aan te leggen, geen aan- en afmelden van de artiest bij de UWV en/of Belastingdienst en geen verstrekken van een jaaropgave. kortom: geen administratief gedoe: In plaats daarvan ontvangt deze een factuur van Stichting Raakvlak, samen met een kopie van de inhoudingsplichtigenverklaring.

Voordelen voor de artiest

- de artiest ontvangt een netto gage: hij of zij hoeft (meestal) geen geld te reserveren om aan het eind van het jaar inkomstenbelasting te betalen, dit in tegenstelling tot de artiesten die in het bezit zijn van een VAR . Uiteraard ontvangt de artiest aan het einde van het jaar een jaaropgave met daarbij een uitgebreide specificatie.
- overzichtelijkheid omdat de loonbetalingen via één bureau verlopen;
- eventuele aanspraken op werknemersverzekeringen (WW, WAO, Ziektewet) worden zoveel mogelijk via één werkgever opgebouwd;
- naar de opdrachtgever heeft het een professionele uitstraling: doordat de artiest een factuur kan laten sturen, wordt de opdrachtgever gevrijwaard van de verplichting om de gage te verlonen. Het wordt daardoor voor een opdrachtgever aantrekkelijker om een artiest in te huren.

Wie kunnen gebruik maken van de verloningsservice?

Uit het bovenstaande blijkt dat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers van onze service gebruik kunnen maken kan zolang de werkzaamheden binnen de culturele sector vallen.