|
Waarom Payroll?
Raakvlak is gespecialiseerd in het verlonen van opdrachtovereenkomsten in de culturele sector via de Gelijkgesteldenregeling of via de Artiestenregeling. Er is hier sprake van een opdrachtovereenkomst waarbij geen sprake is van een gezagsverhouding en dus ook niet van een arbeidsovereenkomst. Raakvlak verloont via de genoemde regelingen en draagt namens de uitvoerder belasting en premies af.
 
In sommige gevallen kan over het ontbreken van die gezagsverhouding discussie – en daarmee mogelijk een arbeidsovereenkomst – ontstaan. Raakvlak heeft voor die gevallen (en uiteraard ook voor de gevallen waarbij de gezagsverhouding aanwezig is en niet ter discussie staat) een verloningsvorm opgezet: payrolling. Deze verloningsvorm wordt aangeboden door Raakvlak Payroll BV.
 

Wat is Payroll?
Payroll is de verloningsvorm waarbij een werknemer werkzaamheden verricht onder leiding en toezicht van een opdrachtgever en waarbij een payrollbedrijf als formeel werkgever optreedt. Deze verloningsvorm is te vergelijken met uitzendwerk, behalve dat de werkgever (Raakvlak)  geen rol speelt bij de werving en selectie van de werknemer. Wel is de CAO voor uitzendkrachten (ABU) van toepassing.
 

Tarieven Payroll
We zijn er in geslaagd om het tarief voor de verloningen via Raakvlak Payroll BV gelijk te houden met het tarief dat via Stichting Raakvlak gerekend wordt.
Dit tarief bedraagt 2.5% van de gefactureerde loonkosten, met een minimum van € 12.50 (ex BTW) per factuur en een maximum van € 7.50 (ex BTW) per gewerkte dag.
 

Verschillen tussen verlonen via Raakvlak Payroll BV en Stichting Raakvlak
Klik hier voor een overzicht van de verschillen tussen de verloningswijze via Raakvlak Payroll BV en de verloningswijze via Stichting Raakvlak.

 
Meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met onze payroll medewerkers via payroll@raakvlak.nl of bel met 010-4141535.
 

Aanmeldformulier payroll
Wil je je laten verlonen via Raakvlak Payroll BV, dowload dan hier het aanmeldformulier. 
 

Opdrachtbevestiging payroll
Download hier het formulier dat je samen met je opdrachtgever moet invullen en naar Raakvlak moet sturen voordat we opdrachtformulieren/werkbriefjes kunnen verwerken.

 
Opdrachtformulier/werkbriefje
Nadat je het opgaveformulier hebt ingevuld en je samen met je opdrachtgever de opdrachtbevestiging hebt ingevuld kun je hier een opdrachtformulier/werkbriefje invullen.
 

CAO Uitzendkrachten (ABU)
Op de payroll overeenkomst tussen Raakvlak en de werknemer is de CAO voor uitzendkrachten (ABU) van toepassing. Je kunt deze hier downloaden
 

Algemene voorwaarden Raakvlak Payroll BV
Download hier de algemene voorwaarden die van toepassing zijn tussen Raakvlak en de opdrachtgever.