Indien opdrachtgever en opdrachtnemer hebben afgesproken dat opdrachtgever de werkbriefjes accordeert voordat de verloningsopdracht door Raakvlak wordt uitgevoerd is opdrachtnemer zelf verantwoordelijk voor het invullen & ondertekenen van het werkbriefje door beide partijen. Vervolgens kan het werkbriefje per post (contactgegevens) of per fax (contactgegevens) worden verzonden.

Een werkbriefje downloaden >>
Werkbriefje (uitprinten, invullen, ondertekenen en opsturen)

Indien er geen werkbriefje door opdrachtgever schriftelijk geaccordeerd dient te worden kan men gebruik maken van het digitale formulier [ga naar opdrachtformulier WitteTabelverloning]