Met behulp van de onderstaande Rekenhulp kunnen berekeningen worden gemaakt voor dag- of maandlonen op basis van de relevante loonbelastingtabellen van de Belastingdienst. De berekeningen gelden voor 1 persoon voor een gehele dag of maand. Er wordt geen rekening gehouden met het aantal gewerkte uren, noch met de door Raakvlak in rekening te brengen administratiekosten. De rekenhulp houdt ook geen rekening met de eventuele gevolgen van het voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR).
Maak hierna een keuze voor het jaar waarop de berekening van toepassing moet zijn, het geboortejaar van de degene waarvoor de berekening bedoeld is en of er wel of geen loonheffingskorting toegepast moet worden en maak de keuze of er een dag- of een maandloon berekend moet worden.
Daarna kan naar keuze een netto, bruto of bruto-bruto bedrag in gevoerd worden. Door te klikken op de knop naast het ingevoerde bedrag worden de andere velden berekend en verschijnt er een overzicht van de berekende loonbelasting en premies.

De berekening geeft uitsluitend een indicatie van de definitieve loonberekening die Raakvlak zelf maakt.

Jaar waarover berekend moet worden Geboortejaar
Berekening MET loonheffing Berekening ZONDER loonheffing
maak berekening dagloon maak berekening maandloon


Netto: Basisgegevens
Bruto:
Bruto-bruto (BB):

  invoer netto 0.00
       
  werknemer    
  bruto   0.00
bij ZVW -0.00  
af loonbelasting 0.00  
af WW 0.00  
af ZVW 0.00  
      -0.00
  netto   0.00
       
  werkgever    
  bruto   0.00
bij WW 0.00  
bij WAO/AWF 0.00  
bij ZVW 0.00  
      0.00
  Bruto-bruto   0.00