De artiest factureert voor het optreden de afgesproken gage (eventueel verminderd met 7,50 euro administratiekosten PER OPTREDEN) en berekent over dit bedrag 6% BTW.

De artiest moet aan de opdrachtgever bewijzen dat hij zelfstandig ondernemer is met een Verklaring Arbeids Relatie - Winst Uit Onderneming [lees meer bij  FAQ VAR-WUO].

Als zelfstandige overlegt de artiest bij de factuur een kopie van een geldige VAR WUO samen met een kopie van een geldig paspoort. [lees meer bij FAQ identificatie]

Eenzijdige verklaring in plaats van VAR-WUO (per 1 mei 2016)
 
Artiesten die geen gebruik willen maken van verloning volgens de artiestenregeling ( o.a. zij die in het verleden aan ons factureerden onder overlegging van een VAR-WUO) hoeven per 1 mei 2016 geen modelovereenkomsten te maken, maar kunnen volstaan met één de volgende teksten op hun factuur of in de begeleidende mail bij de factuur:
 
(Individuele artiest)
Met het in deze factuur vermelde optreden ontstaat geen dienstbetrekking, waardoor echter wel de artiestenregeling van art. 5a Wet LB en art. 4 Besluit van 24 december 1986 (sociale verzekeringen) van toepassing zou zijn. Ik kies er – als artiest - voor om géén gebruik te maken van de artiestenregeling. Dus er wordt voor mij geen loonheffing afgedragen en ik ben niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Hiermee wordt voldaan aan art. 3bis UB LB en art. 4, lid 2 Besluit 24 december 1986. Als gevolg van deze keuze mag de gage bruto aan mij uitbetaald worden door de Stichting Raakvlak.
 
(Gezelschap)
Met het in deze factuur vermelde optreden ontstaat geen dienstbetrekking, waardoor echter wel de artiestenregeling van art. 5a Wet LB en art. 4 Besluit van 24 december 1986 (sociale verzekeringen) van toepassing zou zijn. Wij kiezen er – als artiestengezelschap - voor om géén gebruik te maken van de artiestenregeling. Dus er wordt voor ons geen loonheffing afgedragen en wij zijn niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Deze keuze geldt voor alle leden van het gezelschap. Hiermee wordt voldaan aan art. 3bis UB LB en art. 4, lid 2 Besluit 24 december 1986. Als gevolg van deze keuze mag de gage bruto aan ons uitbetaald worden door Stichting Raakvlak.

Op de factuur moet in ieder geval het volgende vermeld worden:

 • de factuurdatum
 • een uniek factuurnummer
 • het BTW-identificatienummer [lees meer bij FAQ BTW identificatienummer]
 • de naam en het adres van je bedrijf (geen postbusnummer!)
 • de naam en het adres van St Raakvlak
 • het inkoopnummer (=het nummer van de factuur die St Raakvlak aan de opdrachtgever heeft gestuurd) kun je hier opvragen
 • de datum & locatie van het optreden (bij voorkeur ook naam van de band)
 • de gage exclusief BTW
 • het te betalen bedrag aan BTW, vermeld ook het BTW percentage!
 • het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel
 • je zakelijk bank- of gironummer

Zijn je diensten niet BTW-belast?
Neem dan op de factuur een zinnetje op waaruit dat blijkt.

Automatische verstrekking Verklaring ArbeidsRelatie

 

Om de administratieve last voor ondernemers en freelancers te verlichten, gaat de belastingdienst de Verklaringen Arbeidsrelatie (VAR’s) automatisch verstrekken, te beginnen bij de VAR’s voor het kalenderjaar 2010.

 

Hierbij gelden onder andere als voorwaarden dat iemand:

 

–         minstens drie jaar achter elkaar een VAR heeft aangevraagd

–         telkens een VAR voor hetzelfde soort werk heeft aangevraagd

–         telkens eenzelfde soort VAR heeft gekregen

 

De belastingdienst verstuurt deze automatisch verstrekte VAR’s voor het kalenderjaar 2012

vóór 1 september 2011.