payroll

 

Per 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Raakvlak Payroll BV gestaakt .
Wij
 verlonen  uitsluitend nog opdrachtovereenkomsten via de Artiestenregeling of Gelijkgesteldenregeling.

Over de achtergronden van dit besluit kun je hier meer lezen.

Raakvlak is al jaren specialist in het verlonen van opdrachtovereenkomsten. Daar is geen sprake van een gezagsverhouding en dus ook niet van een arbeidsovereenkomst.

Arbeidsovereenkomst vs. Overeenkomst van Opdracht
Er zijn veel vragen over de arbeidsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst kun je niet via de Gelijkgesteldenregeling verloond worden, maar wel via Raakvlak Payroll BV.
Dit is het geval wanneer je werk voldoet aan alle volgende criteria:

 • Je verricht persoonlijke arbeid;
 • Je krijgt hiervoor een beloning;
 • Je werkt onder leiding en toezicht van je opdrachtgever. Dit geldt bijvoorbeeld voor vrijwel alle assistenten.
  Je opdrachtgever bepaalt welke werkzaamheden je moet uitvoeren, maar ook waar, hoe en wanneer. Kortom: er is sprake van een gezagsverhouding.
Het payrollbedrijf (Raakvlak) is dan formeel je werkgever, die jou ter beschikking stelt aan je opdrachtgever/inlener.
Dit is vaak (al lijkt het in eerste instantie ingewikkelder) voor alle partijen de veiligste oplossing.
 • Er is duidelijkheid over de arbeidsrelatie;
 • beide partijen zijn beter beschermt (bijvoorbeeld bij ziekte of arbeidsongeschiktheid);
 • Je hebt recht op de arbeidsvoorwaarden zoals die bij je opdrachtgever/inlener gelden. Raakvlak stuurt een vragenlijst naar de inlener om de arbeidsvoorwaarden te inventariseren;

Met het in werking treden van de Wet Arbeidsmarkt in Beweging (WAB) op 1 januari 2020 is er nogal veel veranderd op het gebied van payroll. Over de gevolgen van de WAB lees je hier.

Wil je meer zekerheid dat je opdracht niet gezien wordt als een arbeidsovereenkomst, vul dan onze ‘modelovereenkomst geen werkgeversgezag’ samen met je opdrachtgever in. Wij ontvangen hiervan graag een kopie met je verloningsopdracht.
Hoe werken we?
Je vult het aanmeldformulier payroll in.
Na invulling en ondertekening stuur je ons het originele formulier – per gewone post – toe. Je identiteitsbewijs kun je meesturen of aan ons mailen via info@raakvlak.nl.

Na inschrijving vul je samen met je opdrachtgever een opdrachtbevestiging payroll in. Ook deze stuur je - door alle partijen origineel ondertekend - per post aan ons toe.

Daarna vul je een opdrachtformulier in. Zorg er voor dat je alle gevraagde gegevens bij de hand hebt. Ook hier geldt weer: heb je vragen? Neem contact met ons op!

Van het opdrachtformulier ontvang je een bevestigingsmail op het door jou opgegeven adres. Ook je opdrachtgever krijgt, als je zijn e-mailadres hebt ingevuld, een bevestiging waarop hij akkoord moet gaan met facturering. Krijg je geen bevestiging? Check even bij ons of we je opdracht wel ontvangen hebben.

Wij controleren je opdracht en als het nodig is, nemen wij contact met je op.

Daarna maken we de factuur op, die sturen die naar je opdrachtgever en we betalen je zo snel mogelijk uit.
Voordelen voor jou
 • snellere uitbetaling van je honorarium;
 • meer zekerheid en een betere uitkering bij ziekte;
 • mogelijk om je vakantiegeld en je uitkering vrije dagen te reserveren óf gelijk uitgekeerd te krijgen;
 • recht op de arbeidsvoorwaarden zoals die bij je inlener gelden.
Voordelen voor je opdrachtgever
 • Er is nu en in de toekomst geen twijfel over de arbeidsrelatie;
 • (loon) administratie wordt overgenomen door Raakvlak

Verschillen tussen verlonen via Raakvlak Payroll BV en Raakvlak (Maatwerk) verloningen
Klik hier voor een overzicht.

Meer informatie of vragen?
Neem contact op met onze payrollmedewerkers via payroll@raakvlak.nl of bel met 010-4141535.
 
cao voor Uitzendkrachten (ABU)
Op de payrollovereenkomsten gesloten vóór 1 januari 2020 tussen Raakvlak en de werknemer – die doorlopen in 2020 - blijft de cao voor uitzendkrachten (ABU) van toepassing. Je kunt deze hier downloaden

Algemene voorwaarden Raakvlak Payroll BV (tot 31 december 2019)
Download hier de algemene voorwaarden die van toepassing zijn tussen Raakvlak en de opdrachtgever. Deze worden nog aangepast aan de situatie ná 1 januari 2020