rekenhulp gelijkgestelden

Met de Rekenhulp kun je berekeningen maken voor dag- of maandlonen. De berekeningen gelden voor 1 persoon.
Er wordt geen rekening gehouden met het aantal gewerkte uren, of met onze administratiekosten. De rekenhulp houdt ook geen rekening met de gevolgen van het Voortschrijdend Cumulatief Rekenen (VCR).

Maak een keuze voor het jaar van berekening, het geboortejaar van de degene die verloond moet worden en of er wel of geen loonheffingskorting toegepast moet worden. Kies voor berekening van een dag- of maandloon.

Kies daarna voor de invoer van een netto-, bruto- of bruto/brutobedrag. Klik op de knop naast het bedrag en de berekening wordt gemaakt.

De berekening geeft uitsluitend een indicatie van de definitieve loonberekening die Raakvlak maakt. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Jaar waarin berekend moet worden:

Geboortejaar:
Berekening MET loonheffingskorting    | Berekening ZONDER loonheffingskorting
maak berekening dagloon    | maak berekening maandloon
Netto:
Bruto:
Bruto-bruto:
Uitkomst (in €):
  Invoer Netto
 
     
 
Werknemer    
 
Bruto  
af
Loonbelasting  
af
WW  
af
ZVW  
 
    -0,00
 
Netto  
 
     
 
Werkgever    
 
Bruto  
bij
WW  
bij
WAO/AWF  
bij
ZVW  
 
    0,00
 
Bruto-bruto   0,00