Coronavirus

Update 11 juni 2020

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)


Word je verloond door Raakvlak en heb je bij het begin van de coronacrisis een WW uitkering aangevraagd en is de aanvraag afgewezen (bijvoorbeeld door onvoldoende arbeidsverleden)? En kon je ook geen gebruik maar van de TOZO regeling (bijvoorbeeld omdat je niet bij de Kamer van Koophandel bent ingeschreven)?
Wellicht kun je dan voor de maanden maart, april en mei 2020 gebruik maken van een nieuwe steunregeling: de TOFA (Tijdelijke Overbruggingsregeling Flexibele Arbeidskrachten).
Informatie over de voorwaarden waaronder je gebruik kunt maken van deze regeling kun je vinden op de website van het UWV: https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/tofa

Aanvragen kan vanaf 22 juni 2020.

Update 18 maart 2020

Naar aanleiding van de op 17 maart aangekondigde maatregelen kunnen wij op dit moment het volgende melden:
Voor mensen die via Raakvlak Payroll BV verloond worden, zal de regeling voor werktijdverkorting (WTV) vervangen worden door het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Details over deze regeling zijn op dit moment nog niet beschikbaar en wij kunnen daarover dus nog geen informatie verstrekken, behalve dan dat is aangekondigd dat de NOW in tegenstelling tot de WTV ook gaat gelden voor oproepkrachten.

Wij hadden voor een aantal mensen al een aanvraag ingediend voor WTV. De overheid heeft aangegeven dat deze aanvragen automatisch worden omgezet naar een NOW aanvraag. Meer informatie volgt zodra deze beschikbaar komt.
Kijk hier voor informatie van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

Voor mensen die verloond worden via Stichting Raakvlak en Stichting Raakvlak Maatwerk (Artiestenregeling of Gelijkgesteldenregeling) blijft ons advies vooralsnog ongewijzigd: vraag een WW uitkering aan. Zie hieronder bij punt 1.

 

Wat moet je doen als door de overheidsmaatregelen opdrachten wegvallen?

Wanneer dat het geval is en je kunt met je opdrachtgever niet tot een oplossing komen om de opdracht alsnog door te laten gaan dan zijn er de volgende mogelijkheden:

1. Wanneer je verloond wordt door Stichting Raakvlak of Stichting Raakvlak via de Artiestenregeling of via de Gelijkgesteldenregeling en wij dragen daarbij premies voor de werknemersverzekeringen voor je af, kun je bij het UWV een WW-uitkering aanvragen.
Of wij premies voor je afdragen kun je zien aan je loonafrekening die je op onze site kunt vinden. In de regel zullen wij premies afdragen, tenzij je een bruto betaling (IB47) ontvangt, óf wanneer en voor zover je via de Kleine Vergoedingsregeling (KVR) wordt uitbetaald.

Het aanvragen van een WW-uitkering moet via de site werk.nl van het UWV: https://www.werk.nl/werkzoekenden/uitkering-aanvragen/ww.

Je hebt voor de aanvraag een DigiD nodig.

2. Wanneer je verloond wordt via Raakvlak Payroll BV, dan hangt het ervan af of je een contract hebt voor vaste uren, of dat je een oproepcontract hebt (dat wil zeggen dat je geen vaste uren per week werkt).
a. Vaste uren: wij moeten dan een vergunning voor werktijdverkorting (WTV) voor je aanvragen. Met deze vergunning kunnen wij vervolgens een WW uitkering aanvragen voor de uren die je minder gaat werken. Voor de uren die je minder gaat werken krijg je 70% doorbetaald. Meld je voor een WTV aanvraag of via je opdrachtgever of direct bij Raakvlak aan. Dit kan via payroll@raakvlak.nl. Wij zullen de aanvraag in overleg met de opdrachtgever indienen.
b. Oproepcontracten: je moet zelf een WW-uitkering aanvragen zoals hierboven omschreven.

In beide gevallen moet je wel gewoon je werkbriefje/verloningsopdracht invullen voor de uren die je nog wel gewerkt hebt.

Vragen kun je je richten aan info@raakvlak.nl

Rotterdam, 16 maart 2020